Hội quái siêu cấp: Halloween đầu tiên của Vida

Hội quái siêu cấp: Halloween đầu tiên của Vida

Super Monsters: Vida's First Halloween

Nội dung phim Hội quái siêu cấp: Halloween đầu tiên của Vida

Hội Quái Siêu Cấp chia sẻ về truyền thống Halloween của nhóm với Vida, rồi được mời tới bữa tiệc trong Lễ hội của người chết ở sân sau của nhà Howler.