Hội quái siêu cấp: Giải cứu Halloween

Hội quái siêu cấp: Giải cứu Halloween

Super Monsters Save Halloween

Nội dung phim Hội quái siêu cấp: Giải cứu Halloween

Hội Quái Siêu Cấp dùng năng lực của họ để giúp những hàng xóm có tinh thần Halloween, rồi giúp một người bạn hay lo lắng thấy rằng chẳng có gì phải sợ cả.