Hội Quái Siêu Cấp: Giải cứu Giáng Sinh

Hội Quái Siêu Cấp: Giải cứu Giáng Sinh

Super Monsters Save Christmas

Nội dung phim Hội Quái Siêu Cấp: Giải cứu Giáng Sinh

Đêm trước Giáng Sinh ở trường Thông Chĩa Ba, Hội Quái Siêu Cấp cùng nhau trang hoàng các căn phòng, tìm chú tuần lộc mất tích của ông già Noel và cứu lấy kỳ nghỉ!