Hoành tài 30 triệu

Hoành tài 30 triệu

The Thirty Million Rush

Nội dung phim Hoành tài 30 triệu

Một nhân viên ngân hàng nhờ vả bạn bè và một cựu tù để ăn trộm những bao tiền cũ đáng lẽ đã được thiêu hủy, bị cảnh sát và ma sơ truy đuổi gắt gao.