Hành trình Pokémon: Loạt phim (Pokémon Journeys)

Hành trình Pokémon: Loạt phim (Pokémon Journeys)

Pokémon Journeys: The Series

Nội dung phim Hành trình Pokémon: Loạt phim (Pokémon Journeys)

Nhà huấn luyện trẻ tuổi Satoshi và người bạn mới Go trở thành nghiên cứu sinh tại phòng nghiên cứu của Giáo sư Sakuragi. Họ đi khắp thế giới để tìm hiểu về Pokémon.