Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 4)

Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 4)

Somebody Feed Phil (Season 4)

Nội dung phim Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 4)

Cùng cười với Phil Rosenthal khi anh ăn, pha trò và kết bạn mới ở Rio de Janeiro, San Francisco, Singapore, Mississippi Delta và Hawaii.