Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 3)

Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 3)

Somebody Feed Phil (Season 3)

Nội dung phim Hành trình ẩm thực của Phil (Phần 3)

Nhà sản xuất chương trình "Ai chẳng yêu Raymond" Phil Rosenthal đã đi khắp thế giới để trải nghiệm ẩm thực và văn hóa ở Bangkok, Lisbon, Mexico và nhiều địa danh khác.