Hành khúc nữ sinh trường Asuka

Hành khúc nữ sinh trường Asuka

Asuka High School March!

Nội dung phim Hành khúc nữ sinh trường Asuka

Bị ngôi trường mà cô chọn từ chối, Nao phải tìm cách để có được cuộc sống học sinh tốt nhất sau khi đăng ký vào một trường cấp ba kỹ thuật mà nam sinh chiếm ưu thế.