Hàng tiêu dùng: Mối nguy khôn lường

Hàng tiêu dùng: Mối nguy khôn lường

Broken

Nội dung phim Hàng tiêu dùng: Mối nguy khôn lường

Loạt phim tài liệu điều tra này cho thấy sự cẩu thả và dối trá trong sản xuất cũng như quảng cáo các mặt hàng tiêu dùng phổ biến có thể dẫn đến những hệ lụy tàn khốc.