Hai vị vua của Jo'Burg

Hai vị vua của Jo'Burg

Kings of Jo'Burg

Nội dung phim Hai vị vua của Jo'Burg

Anh em nhà Masire thống trị thế giới tội phạm ngầm của Johannesburg, nhưng lời nguyền siêu nhiên trong gia đình và mê hồn trận của sự phản bội đe dọa hủy hoại họ.