GO! Bữa tiệc không thể quên

GO! Bữa tiệc không thể quên

GO! The Unforgettable Party

Nội dung phim GO! Bữa tiệc không thể quên

Kỳ nghỉ của Mía với cha xáo động bởi sự xuất hiện bất ngờ của Lupe, Mercedes, Juanma và Álvaro, kéo theo những thị phi chốn học đường đến khu bờ hồ.