Giấc mộng tây du: Kỳ ngộ Nữ nhi quốc

Giấc mộng tây du: Kỳ ngộ Nữ nhi quốc

Dream Journey 3: The Land of Many Perfumes

Nội dung phim Giấc mộng tây du: Kỳ ngộ Nữ nhi quốc

Sau khi đến Nữ Nhi quốc, Đường Tăng đem lòng yêu nữ vương và quyết định thực hiện hành động hi sinh đầy cao thượng.