Đội bóng chày Dreams

Đội bóng chày Dreams

Hot Stove League

Nội dung phim Đội bóng chày Dreams

Ngoài mùa giải, một đội bóng chày chuyên nghiệp đứng chót bảng đã thuê một quản lý bất thường – người quyết tâm đưa đội bóng này lên đỉnh cao.