Độc Mã Vượt Ngàn Dặm

Độc Mã Vượt Ngàn Dặm

Riding Alone for Thousands of Miles

Nội dung phim Độc Mã Vượt Ngàn Dặm

Để nối lại tình cảm với con trai – một nhà sản xuất phim sắp chết – người ngư dân Nhật Bản lớn tuổi vượt hàng ngàn dặm để quay một vở kinh kịch quan trọng.