Đo ni đóng giày

Đo ni đóng giày

A Perfect Fit

Nội dung phim Đo ni đóng giày

Tình yêu nảy mầm khi một blogger thời trang ở Bali gặp một thợ đóng giày tài năng – và khiến cô đặt câu hỏi về mối quan hệ của mình với vị hôn phu.