Điệu blues của Ma Rainey: Đưa huyền thoại lên màn ảnh

Điệu blues của Ma Rainey: Đưa huyền thoại lên màn ảnh

Ma Rainey's Black Bottom: A Legacy Brought to Screen

Nội dung phim Điệu blues của Ma Rainey: Đưa huyền thoại lên màn ảnh

Viola Davis, Denzel Washington, George C. Wolfe và nhiều người khác chia sẻ về tâm tư, nhiệt huyết và quá trình đưa vở kịch vượt thời gian của August Wilson lên màn ảnh.