Địa Chủ SanSho

Địa Chủ SanSho

Sansho the Bailiff

Nội dung phim Địa Chủ SanSho

Ở Nhật Bản thời trung cổ, một vị thống đốc đầy lòng trắc ẩn bị đày ải. Vợ và các con của anh ấy cố gắng tham gia cùng anh ấy, nhưng bị chia cắt, và những đứa trẻ lớn lên trong đau khổ và áp bức.