Đại chiến người và thần (Phần 2)

Đại chiến người và thần (Phần 2)

Record of Ragnarok (Season 2)

Nội dung phim Đại chiến người và thần (Phần 2)

Nhân loại có thể bại trận, nhưng cuộc chiến sinh tồn của họ còn lâu mới kết thúc. Trong trận quan trọng tiếp theo, một người vô cùng xấu xa đối đầu với vị thần hùng mạnh tiếp theo.