Cớm tốt

Cớm tốt

The Good Cop

Nội dung phim Cớm tốt

Mỗi khi không phá án, một thám tử trung thực quá lố cố gắng để mắt đến bố mình, một người vốn tốt bụng nhưng có phần lươn lẹo.