Chung cực ác nữ

Chung cực ác nữ

Angel 'N' Devil

Nội dung phim Chung cực ác nữ

Ở một thế giới tên là Đồng Thời Không, một nhóm nữ sinh cấp ba chống lại các thế lực hắc ám - và cả quỷ trong lòng họ.