Chính trị gia (Phần 1)

Chính trị gia (Phần 1)

The Politician (Season 1)

Nội dung phim Chính trị gia (Phần 1)

Cậu nhóc nhà giàu Payton luôn biết mình sẽ trở thành tổng thống. Nhưng trước hết, cậu phải trải qua môi trường chính trị với nhiều sự lọc lừa nhất: trường trung học.