CAROLE & TUESDAY (Phần 1)

CAROLE & TUESDAY (Phần 1)

CAROLE & TUESDAY (Season 1)

Nội dung phim CAROLE & TUESDAY (Phần 1)

Nhân viên bán thời gian Carole gặp tiểu thư nhà giàu Tuesday và họ nhận ra mình đã có được người bạn làm nhạc mà mỗi người vẫn kiếm tìm. Cùng nhau, họ có thể thành công.