Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông

Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông

Captain America: The Winter Soldier

Nội dung phim Captain America 2: Chiến Binh Mùa Đông

Khi Steve Rogers đấu tranh để nắm lấy vai trò của mình trong thế giới hiện đại, anh ta hợp tác với một đại lý Avenger và S.H.I.E.L.D, Black Widow, để chiến đấu với mối đe dọa mới từ lịch sử: một kẻ ám sát được gọi là người lính mùa đông.