Biệt đội đánh thuê

Biệt đội đánh thuê

The Expendables

Nội dung phim Biệt đội đánh thuê

Một người lính dẫn đầu nhóm tay súng đánh thuê nghèo khó thực hiện vụ lật đổ một kẻ độc tài Nam Mỹ, công việc mà không đơn vị quân sự chính thức nào sẵn lòng đụng vào.