Biệt Đội Big Hero 6

Biệt Đội Big Hero 6

Big Hero 6

Nội dung phim Biệt Đội Big Hero 6

Một liên kết đặc biệt phát triển giữa Robot bơm hơi có kích thước cộng với Baymax và Prodigy Hiro Hamada, người cùng nhóm với một nhóm bạn để tạo thành một nhóm các anh hùng công nghệ cao.