Ashley Garcia: Thiên tài đang yêu (Giáng Sinh)

Ashley Garcia: Thiên tài đang yêu (Giáng Sinh)

Ashley Garcia: Genius in Love (Xmas)

Nội dung phim Ashley Garcia: Thiên tài đang yêu (Giáng Sinh)

Ashley Garcia: Genius in Love (Xmas)

Ashley Garcia – nhà khoa học 15 tuổi – khám phá các bí ẩn của tuổi dậy thì thời hiện đại sau khi chuyển tới bờ bên kia của đất nước để theo đuổi sự nghiệp robot học.