40 tuổi làm rapper

40 tuổi làm rapper

The Forty-Year-Old Version

Nội dung phim 40 tuổi làm rapper

Khao khát đột phá khi gần bước sang tuổi 40, nhà viết kịch ở Thành phố New York Radha, dẫu gặp khó khăn, vẫn quyết tìm cảm hứng khi thay đổi bản thân và trở thành rapper.