2 Fast 2 Furious 2

2 Fast 2 Furious 2

2 Fast 2 Furious 2

Nội dung phim 2 Fast 2 Furious 2

Cựu cảnh sát Brian O'Conner được gọi để phá vỡ một tên tội phạm nguy hiểm và ông tuyển dụng sự giúp đỡ của một người bạn thời thơ ấu trước đây và Racer trên đường phố có cơ hội chuộc lại chính mình.